Svenska KonaONE Förbundet kommer att fokusera att utveckla en bred och stor klass i Sverige och internationellt.

KonaONE står för enkelhet och en möjlighet för hela familjen att kunna segla tillsammans på en och samma bräda, vi kommer att premiera deltagande och bredd, men också kunna tillfredsställa de mest elitistiska seglarna i utmanande arrangemang såsom , mästerskap och utmaningstävlingar.

Med icke pumpning och ett smart handikappsystem står vi för något helt nytt inom brädsegling.

Mål med vår verksamhet!

1. Svara för klassens administration,
2. Planera klassens kappseglingsprogram tillsammans med Svenska Seglarförbundet,
distriktsseglarförbunden och dess förbundssällskap samt andra klasser,
3. Svara för uppföljning av de enskilda seglarnas utveckling genom indelning och uttagning till landslagsoch
träningsgrupper. Dock ska uttagning till olympiska spel slutligen beslutas av SSF,
4. Bevaka klassens tekniska utveckling. Dock ska ändring av nationella klassregler godkännas av SSF,
5. Svara för upplysning och rådgivning om klassens verksamhet,
6. Upprätta effektiva informationskanaler med alla berörda parter,
7. Representera Sverige i motsvarande internationella klassförbund,
8. Tillvarata klassens övriga intressen.

Läs Svenska Kona ONE Förbundets stadgar

Vi har ett arbetsutskott inom förbundet som fokuserar på brädsegling för juniorer/ungdomar. 
Detta utskott drivs av Björn Holm och med i detta utskott är även Joachim Larsson
"vi söker flera frivilliga ungdomsambassadörer"