Styrelsen    
Ordförande:
Magnus Lindstedt - WeSurf Hittarp
0708 301975
      Kassör
Anders Antas
Vice ord.f Tävling/regler
Hans Nyström
Ungdomsansvarig
Fanny Baumann
Sekreterare
Linda Jonas

Eventansvarig
Anders Pers
     

Send us a message